Online REZERVACE

PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR platné od 22.11.2021 SARS-CoV-2

Stanovují  se následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

Před vstupem do provozovny ubytovacích služeb musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-  (T pouze pro pracovní cesty)

O - očkování  : 

  1. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu

N - nemoc :  

  1. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

T - platí pouze pro pracovní cesty 

          osoba absolvovala nejdéle před 72 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem       

Po splnění podmínek se můžete ubytovat maximálně na 7 dní. Pokud chcete svůj pobyt prodloužit, musíte znovu splnit některou z výše uvedených podmínek.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci provozovny.

  1. děti do 12 let nebudou povinny prokazovat splnění systému O-N-T
  2. v restauracích bude obsluha povinna zkontrolovat splnění systému O-N u všech zákazníků s výjimkou dětí do 12 let

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting