RYCHLÁ REZERVACE

CITACE VYDANÉHO OPATŘENI

Ministerstvo zdravotnictví ČR :

5. omezuje poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, tak, že lze
ubytovací služby poskytnout pouze:
a) osobám, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že
i) absolvovaly nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu na ubytování RT-PCR
vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC
test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem; tyto
osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně
splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro 
5
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
ii) jim byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování
proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen
„SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky
v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
iii) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo
více než 90 dní,

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.